UCWBK

Ogólnouczelniana jednostka zapewniająca kompleksowe wsparcie w obszarze planowania, koordynacji oraz zarządzania badaniami klinicznymi. Nadrzędnym celem Centrum Wsparcia Badań Klinicznych jest poprawa jakości oraz zintensyfikowanie działań podejmowanych w zakresie badań klinicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.